הערכת שווי חברות ועסקים: מה הוא הגורם החשוב ביותר בביצוע?

משרד רו״ח נעם פרדס מתמחה בביצוע הערכת שווי חברות ועסקים, שותפויות וכל פעילות ריאלית אחרת.
אנו עורכים הערכה עבור אחד הצדדים, מספר צדדים (בהסכמה) או מתמנים כמעריכי שווי מטעם בית המשפט.

מהו הגורם החשוב ביותר בביצוע הערכת שווי חברה ועסק?

איכות המידע מהווה את הגורם החשוב ביותר בביצוע האומדן. לפיכך, אנו מקדישים זמן נכבד ללימוד והבנת הפעילות העסקית של הגוף המוערך והענף בו הוא פועל, אנו מקיימים שיחות עם מנהלים ונושאי משרה בכירים, ואם צריך – אף נעזרים במומחים ענפיים חיצוניים.

מקובל לומר כי אומדן שווי אינה "מדע מדויק". אמירה זו אכן נכונה. יחד עם זאת, אנו שואפים לבצע הערכות השווי באופן מתודולוגי ומדויק ככל שניתן, תוך יישום פרקטיקות עדכניות.

משרדנו נמנה על מאגר יועצי רשות המיסים בישראל בתחומים הבאים:

  • הערכות שווי נכסים בלתי מוחשיים בעסקאות מקרקעין.
  • הערכת שווי בנושא שינוי מבנה עסקי ומחירי העברה (Transfer Prices).
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני / שאלות
דילוג לתוכן