הערכת שווי נכסים ריאליים: שיטות וטכניקות עיקריות

משרד רו״ח נעם פרדס מתמחה בביצוע הערכת שווי חברות ועסקים, שותפויות וכל פעילות ריאלית אחרת.
אנו עורכים הערכה עבור אחד הצדדים, מספר צדדים (בהסכמה) או מתמנים כמעריכי שווי מטעם בית המשפט.

הערכת שווי נכסים ריאליים

 •  גישת ההכנסות – The Income Approach:

  במסגרת שיטה זו נהוג (ככל שניתן) לעשות שימוש בטכניקת "היוון זרמי המזומנים התפעוליים" – (Discounted Cash Flow   (DCF

  טכניקה ישימה עבור חברות פעילות, בעלות וותק תפעולי, מבנה הכנסות והוצאות מוגדר (אם כי עשוי  להשתנות לאורך השנים) בעיקר בתחומי התעשייה או בתחומים בהם ניתן לחזות באופן סביר את צפי תוצאות הפעולות בשנים הבאות.

  בשיטה זו אנו מהוונים – בשיעור הוון ספציפי המתאים לגוף המוערך –  את תזרימי המזומנים העתידיים ליום ביצוע הערכת השווי ומוסיפים / מורידים נכסים פיננסיים / התחייבויות פיננסיות לפי העניין.

  כאן המקום לציין כי בתי משפט בישראל נתנו עדיפות לשיטת ה DCF על פני שיטות אחרות, והכל בכפוף לנתוני המקרה

   

   

   

  שיטת השוק – The Market Approach:

  במסגרת שיטה זו נעשה פעמים רבות שימוש בטכניקת "מכפילים" – שיטה אינטואיטיבית השוואתית המבוססת על שימוש במכפילים שונים (מכפיל רווח נקי, מכפיל רווח תפעולי, מכפיל EBIT, מכפיל EBTIDA, מכפיל מכירות ועוד) במטרה להעריך את שווי החברה (שווי פעילות או שווי ההון העצמי – בהתאם למכפיל שנבחר).

  הנתונים בדבר המכפילים לשימוש מגיעים בדרך כלל מנתוני חברות ציבוריות, הדומות ככל שניתן לגוף המוערך.

  בנוסף, מקובל להשתמש בנתוני עסקאות דומות שנעשו באחרונה בשוק ביחס לחברות דומות (תחום פעילות, גודל חברה) במטרה לגזור את שווי הגוף המוערך.

  טכניקת המכפילים היא בעיקרה השוואתית, המשווה את תוצאות הפעולות של הגוף המוערך לנתונים ענפיים וחברות דומות, במטרה לנסות ולהקיש מחברות אלו ביחס לחברה המוערכת.

  שיטת השווי הנכסי הנקי (NAV – Net Asset Value)

  בשיטה זו משתמשים בדרך כלל במספר מצבים:

  • הערכת גופים עסקיים אשר לא נחשבים עוד כ- going concern  (עסק חי),
  • ​אומדן שווי חברות אחזקה (כולל חברות נדל"ן אשר בבעלותן פרויקטים בתהליך וקרקעות כמלאי), לגביהן מבצעים שילוב בין שיטות הערכה שונות, כולל שימוש ב-DCF ככל שניתן.
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני / שאלות
דילוג לתוכן