חוות דעת נגדית לבית משפט

חוות דעת כלכליות לבתי משפט הוא שירות המיועד בעיקר לעורכי דין ב"כ הצדדים או ישירות לבית המשפט הדן בתיק.
בתיקים מסחריים יש (בד"כ) לאמוד את הנזק הכלכלי שנגרם לאחד הצדדים או, לחילופין, לבדוק את הנזק הכלכלי שנתבע על ידי צד כלשהוא ("חוות דעת נגדית").

חוות דעת נגדיות

חוות דעת נגדית לבית המשפט העליון בעתירת עמותת "תנו לחיות לחיות" בנוגע לנזק שנטען כי ייגרם למדינה מאי-התרת יבוא עגלים ובקר מחו"ל

  • אומדן עדכני של נזק שנטען שנגרם למפיץ ישראלי בפעילות בסין עקב סיום התקשרות עם החברה היצרנית
  • אומדן עדכני של נזק שנטען שנגרם עקב פעילות שגרמה לזיהום סביבתי
  • אומדן עדכני של נזק שנטען שנגרם למשקיע ברשת מרכולים עקב התרשלות, לכאורה, של עוררך דין
  • אומדן עדכני של נזק שנטען שגרם עורך דין ללקוח כתוצאה מאי-טיפול בפיקדון הלקוח
  • אומדן עדכני של נזק שנטען שנגרם למפעיל מיזם מסחרי בתל-אביב כתוצאה מכשל הנדסי
  • אומדן עדכני של נזק שנטען שנגרם לחברת תיווך נדל"ן עקב הפסקת ההתקשרות על ידי חברת הנכסים
  • אומדן עדכני של נזק שנטען שגרם  רואה חשבון ללקוח בגין התרשלות וחוסר מקצועיות של רואה החשבון
  • אומדן נזק עדכני שנטען שנגרם לחברה בעלת מניות בפרוייקט נדל"ן תעשייתי / מסחרי גדול בגוש דן כתוצאה מעיכוב קבלת תמורת המכירה
  • אומדן נזק עדכני שנטען שנגרם למשקיע לאחר פטירת שותף ומצגים שהוצגו למשקיע
  • אומדן נזק עדכני שנטען שנגרם למשקיע בפרויקט בתקופה שלאחר ההשקעה
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני / שאלות
דילוג לתוכן