מינוי עד מומחה מטעם בית המשפט בסוגיה כלכלית

חוות דעת כלכליות לבתי משפט הוא שירות המיועד בעיקר לעורכי דין ב"כ הצדדים או ישירות לבית המשפט הדן בתיק.
בתיקים מסחריים יש (בד"כ) לאמוד את הנזק הכלכלי שנגרם לאחד הצדדים או, לחילופין, לבדוק את הנזק הכלכלי שנתבע על ידי צד כלשהוא ("חוות דעת נגדית").

מינוי מטעם בית המשפט כ"עד מומחה" בסוגיה כלכלית

יש מצבים בהם הסוגיה הנדונה מצריכה בדיקה כלכלית של מומחה מטעם בית המשפט.
במקרה זה ממנה בית המשפט מומחה כלכלי מטעמו (מתוך מאגר סגור של מומחים כלכליים אשר אושרו על ידי בית המשפט) אשר מגיש את חוות דעתו לבית המשפט (מזמין העבודה).

  • על המומחה לזכור כי עבודתו הוזמנה על ידי בית המשפט, למרות שעלותה מתחלקת בד"כ בין הצדדים לתיק.
  • המומחה רשאי לזמן את הצדדים לפגישות עבודה, במטרה לשמוע מהם פרטים רלוונטיים בכל הקשור לסוגיה אותה נתבקש לבדוק (ולא מעבר לכך).
  • על הצדדים לספק למומחה הכלכלי מסמכים וחומר ככל שידרוש, והכל במסגרת הסביר והנדרש לצורך ביצוע משימתו.
  • על המומחה לעדכן את מזכירות בית המשפט בו מתנהל התיק על קצב ההתקדמות. רשאי המומחה לבקש מבית המשפט ארכה בהגשת חוות דעתו, אם נתקיימו נסיבות המצדיקות בקשה זו, לדוגמא: הצדדים לא סיפקו חומר כפי שנדרש, העבודה דורשת השקעת שעות עבודה מעבר למכסת השעות כפי שנקבעה על ידי בית המשפט וכ"ו.
  • המומחה הכלכלי יגיש את עבודתו לבית המשפט – מזמין העבודה. ייתכן כי העבודה תכלול נתונים מסחריים סודיים שאין בית המשפט מעוניין שיהפכו לנחלת הכלל. במקרים אלו תישאר העבודה ברשות בית המשפט אשר יחליט אילו חלקים מתוכה יעברו לעיון הצדדים.
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני / שאלות
דילוג לתוכן