הערכת שווי חברות

משרד רו״ח נעם פרדס מתמחה בביצוע הערכת שווי חברות ועסקים, שותפויות וכל פעילות ריאלית אחרת.
אנו עורכים הערכה עבור אחד הצדדים, מספר צדדים (בהסכמה) או מתמנים כמעריכי שווי מטעם בית המשפט.

הערכת שווי חברה

מתי מתעורר הצורך באומדן שווי עסקי או באומדן השווי ההוגן של נכסים, התחייבויות והמכשירים הפיננסיים לסוגיהם?

  • מיזוגים ורכישות.

  • הכנסת / הוצאת שותף.

  • ביצוע בטוח יותר של השקעות הון.

  • כחלק מדרישות עמידה בתקני החשבונאות.

  • הערכה של שווי מניה לפני מכירה או קנייה.

  • רכישת מניות הציבור והפיכת חברה מציבורית לפרטית.

  • בחינת האפשרות למכירה או רכישה של עסק / מיזם עסקי.

  • בעת חילוקי דעות ו/או דיונים משפטיים בין בעלי מניות / שותפים.

  • הערכה לטובת עדכון מידע כחלק מדוח פיננסי ודיווח לרשויות המס.

השאירו פרטים לייעוץ ראשוני / שאלות
דילוג לתוכן