בניית מודלים עסקיים ותוכניות עסקיות

רו״ח נעם פרדס משמש כיועץ חשבונאי ועסקי והינו בעל ניסיון רב בליווי חברות ומועצות מנהלים במגוון תחומי פעילותו הפיננסית של העסק/הארגון.

 

בניית מודלים עסקיים ותוכניות עסקיות

בין אם מדובר בפרויקט צנוע או במיזם גדול – כתיבת תוכנית עסקית היא אחד מעמודי התווך של העסק העומד לקום.
תוכנית עסקית היא מסמך העקרונות הראשי לפיו פועל העסק במטרה להשיג את יעדי התוכנית בפרק הזמן הקצר ובטווח הארוך.
תוכנית עסקית משקפת את האסטרטגיה העסקית של היזם מרגע הרעיון ועד לביצועה בפועל וכוללת מגוון רחב של דגשים עסקיים, כגון:

  • היבטי שוק
  • נושאי ייצור וטכנולוגיה
  • תוכנית שווק והפצה
  • כח אדם והצוות הנדרש ליישום התוכנית
  • השקעה נדרשת: ציוד, כח אדם, מחקר ופיתוח
  • תוכנית כספית, דוחות רווח והפסד חזויים, ניתוח צרכי המימון בשלבים השונים ולאורך ציר הזמן, מקורות המימון, התפתחות תזרים המזומנים
  • "אבני דרך" ליישום התוכנית
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני / שאלות
דילוג לתוכן