שירותי חשבונאות לצרכי דיווח כספי

משרד רו״ח נעם פרדס מתמחה בביצוע עבודות חשבונאיות ועבודות ללקוחות לצורך עמידה ויישום תקני חשבונאות ישראליים ועולמיים.

חשבונאות לצרכי דיווח כספי כוללות:

כפי שיוסבר להלן ובהתאם לעמדת הרשות לניירות ערך (ראה בהמשך) עבודות אלו לא יכולות להיעשות על ידי רואה החשבון המבקר, עקב פגיעה בעיקרון אי התלות הנדרשת מרואה החשבון המבקר של הישות.

השאירו פרטים לייעוץ ראשוני / שאלות
דילוג לתוכן