הערכות שווי לחברות, שותפויות ועסקים

משרד רו״ח נעם פרדס מתמחה בביצוע הערכת שווי חברות ועסקים, שותפויות וכל פעילות ריאלית אחרת.
אנו עורכים הערכה עבור אחד הצדדים, מספר צדדים (בהסכמה) או מתמנים כמעריכי שווי מטעם בית המשפט.

הערכות שווי - כל מה שצריך לדעת ולהכיר

מתי מתעורר הצורך באומדן שווי עסקי או באומדן השווי ההוגן של נכסים, התחייבויות והמכשירים הפיננסיים לסוגיהם?

 • מיזוגים ורכישות.
 • הכנסת / הוצאת שותף.
 • ביצוע בטוח יותר של השקעות הון.
 • כחלק מדרישות עמידה בתקני החשבונאות.
 • הערכה של שווי מניה לפני מכירה או קנייה.
 • רכישת מניות הציבור והפיכת חברה מציבורית לפרטית.
 • בחינת האפשרות למכירה או רכישה של עסק / מיזם עסקי.
 • בעת חילוקי דעות ו/או דיונים משפטיים בין בעלי מניות / שותפים.
 • הערכה לטובת עדכון מידע כחלק מדוח פיננסי ודיווח לרשויות המס.

אילו שיטות של הערכות שווי קיימות? ואיזו שיטה תתאים למקרה שלי?

הערכות שווי יכולות להיעשות במספר שיטות, חלקן מורכבות ודורשות חישובים, אחרות פשוטות ואינטואיטיביות יותר, ואשר מתבססות על נתוני שוק וממוצעים ענפיים.

השיטה הנבחרת היא פועל יוצא של אופי הפעילות של הגוף המוערך, ותק הפעילות, שלב ההתפתחות העסקית, פרק הזמן והמשאבים העומדים לרשותנו בביצוע הערכת השווי ועוד.

מקובל לבצע הערכה במספר דרכים ולבדוק את טווח ההערכה בכל שיטה. לעיתים – שיטות הערכה שונות מביאות לתוצאות שונות. במקרים אלו אנו עורכים סדרת בדיקות ומשתמשים במיטב ניסיוננו לקבוע את טווח ההערכה ההגיוני ביותר.

מידע נוסף בנושא הערכות שווי חברות:

מהו הגורם החשוב ביותר בביצוע ההערכה?

איכות המידע מהווה את הגורם החשוב ביותר בביצוע האומדן. לפיכך, אנו מקדישים זמן נכבד ללימוד והבנת הפעילות העסקית של הגוף המוערך והענף בו הוא פועל, אנו מקיימים שיחות עם מנהלים ונושאי משרה בכירים, ואם צריך – אף נעזרים במומחים ענפיים חיצוניים.

מקובל לומר כי אומדן שווי אינה "מדע מדויק". אמירה זו אכן נכונה. יחד עם זאת, אנו שואפים לבצע הערכות השווי באופן מתודולוגי ומדויק ככל שניתן, תוך יישום פרקטיקות עדכניות.

משרדנו נמנה על מאגר יועצי רשות המיסים בישראל בתחומים הבאים:

 • הערכות שווי נכסים בלתי מוחשיים בעסקאות מקרקעין.
 • הערכת שווי בנושא שינוי מבנה עסקי ומחירי העברה (Transfer Prices).
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני / שאלות

דוגמאות לתחומי פעילות וסוגי חברות בהן ביצענו הערכות שווי:

 • 8 חברות תעשייתיות בישראל ובחו"ל בתהליך רכישת פעילות החברות על ידי קרן בין-לאומית, פיצול תמורת המכירה.
 • חברת סטרט-אפ ישראלית במסגרת גיוס שותף אסטרטגי.
 • חברה ציבורית לצורך בדיקת אפשרות רכישת זכויות הציבור והפיכת החברה לפרטית (Going Private).
 • חברה מסחרית בצפון הארץ במסגרת הליך גישור – מינוי על ידי המגשר.
 • חברת אלקטרוניקה ותקשורת במסגרת סכסוך בין בעלי מניות.
 • פעילות רשת מרפאות בתחום האסתטיקה בחו"ל.
 • רשת ישראלית בתחום הטיפוח האישי לשם בדיקת האפשרות להכנסת משקיע.
 • חברה חקלאית-תעשייתית בתהליך הכנסת שותף / קרן השקעות.
 • חברה מתחום התעשייה הפלסטית במסגרת העברת מניות בין-דורית.
 • פעילות משרד עורכי דין הפועל בתחום ייחודי

שיטות וטכניקות עיקריות להערכת שווי נכסים ריאליים

1. גישת ההכנסות – The Income Approach:

במסגרת שיטה זו נהוג (ככל שניתן) לעשות שימוש בטכניקת "היוון זרמי המזומנים התפעוליים" – (Discounted Cash Flow   (DCF

טכניקה ישימה עבור חברות פעילות, בעלות וותק תפעולי, מבנה הכנסות והוצאות מוגדר (אם כי עשוי  להשתנות לאורך השנים) בעיקר בתחומי התעשייה או בתחומים בהם ניתן לחזות באופן סביר את צפי תוצאות הפעולות בשנים הבאות.

בשיטה זו אנו מהוונים – בשיעור הוון ספציפי המתאים לגוף המוערך –  את תזרימי המזומנים העתידיים ליום ביצוע הערכת השווי ומוסיפים / מורידים נכסים פיננסיים / התחייבויות פיננסיות לפי העניין.

כאן המקום לציין כי בתי משפט בישראל נתנו עדיפות לשיטת ה DCF על פני שיטות אחרות, והכל בכפוף לנתוני המקרה

 

2. שיטת השוק – The Market Approach:

במסגרת שיטה זו נעשה פעמים רבות שימוש בטכניקת "מכפילים" – שיטה אינטואיטיבית השוואתית המבוססת על שימוש במכפילים שונים (מכפיל רווח נקי, מכפיל רווח תפעולי, מכפיל EBIT, מכפיל EBTIDA, מכפיל מכירות ועוד) במטרה להעריך את שווי החברה (שווי פעילות או שווי ההון העצמי – בהתאם למכפיל שנבחר).

הנתונים בדבר המכפילים לשימוש מגיעים בדרך כלל מנתוני חברות ציבוריות, הדומות ככל שניתן לגוף המוערך.

בנוסף, מקובל להשתמש בנתוני עסקאות דומות שנעשו באחרונה בשוק ביחס לחברות דומות (תחום פעילות, גודל חברה) במטרה לגזור את שווי הגוף המוערך.

טכניקת המכפילים היא בעיקרה השוואתית, המשווה את תוצאות הפעולות של הגוף המוערך לנתונים ענפיים וחברות דומות, במטרה לנסות ולהקיש מחברות אלו ביחס לחברה המוערכת.

3. שיטת השווי הנכסי הנקי (NAV – Net Asset Value)

בשיטה זו משתמשים בדרך כלל במספר מצבים:

 • הערכת גופים עסקיים אשר לא נחשבים עוד כ- going concern  (עסק חי),
 • ​אומדן שווי חברות אחזקה (כולל חברות נדל"ן אשר בבעלותן פרויקטים בתהליך וקרקעות כמלאי), לגביהן מבצעים שילוב בין שיטות הערכה שונות, כולל שימוש ב-DCF ככל שניתן.
דילוג לתוכן