הערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים

משרד רו״ח נעם פרדס מתמחה בביצוע עבודות חשבונאיות ועבודות ללקוחות לצורך עמידה ויישום תקני חשבונאות ישראליים ועולמיים.

הערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים

משרדנו עוסק בהערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים בהתאם לתקני חשבונאות בינלאומיים / ישראליים

ניתן לסווג נכסים בלתי מוחשיים, למספר תחומים, לדוגמא:

  • נכסים מתחום הטכנולוגיה: פטנטים, תוכנות, טכנולוגיה ייחודית…
  • נכסים הקשורים להסכמים חוזיים: הסכמי הפצה, רישיונות הפעלה, זכויות שימוש, הסכמי אי-תחרות, זיכיונות שונים,
  • נכסים מתחום קשרי הלקוחות: צבר הזמנות, רשימת לקוחות, מכירות ללקוחות חוזרים,
  • נכסים מתחום השיווק: סימני מסחר, שם מותג, הסכמי שיווק,
  • נתוני קניין רוחני: סימני מסחר, פטנטים, זכויות יוצרים, ידע מסחרי סודי, נוסחאות וכו'.

הערכת הנכסים הבלתי מוחשיים מתבצעת בהתאם להנחיות תקן חשבונאות בינלאומי 38 – נכסים מוחשיים (תקן 38) – והנחיות ה-AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) כפי שפורסמו ב-Guide to Intangible Assets Valuation ותקן חשבונאות ישראלי 30 – נכסים בלתי מוחשיים (המבוסס על תקן חשבונאות בינלאומי 38).

סעיף 8 לתקן 38 קובע כי נכס בלתי מוחשי הוא נכס לא כספי, ניתן לזיהוי, חסר מהות פיזית,

סעיף 11 לתקן 38 קובע כי ההגדרה של נכס בלתי מוחשי דורשת שהנכס יהיה ניתן לזיהוי על מנת להבדיל בינו לבין מוניטין. מוניטין שהוכר בצירוף עסקים הוא נכס המייצג הטבות כלכליות עתידיות הנובעות מנכסים אחרים שנרכשו בצירוף עסקים אשר אינם ניתנים לזיהוי בנפרד ואינם ניתנים להכרה בנפרד.

סעיף 12 לתקן 38 קובע כי נכס בלתי מוחשי יוכר אם ורק אם:

  • צפוי (Probable) שההטבות הכלכליות העתידות החזויות שניתן לייחס לנכס יזרמו אל הישות, וכן,
  • העלות של הנכס ניתנת למדידה באופן מהימן.
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני / שאלות
דילוג לתוכן